Vi står upp för allas rätt att vara med!

Så undviks spridning av Afrikansk svinpest

Så undviks spridning av Afrikansk svinpest

Hej, som det flesta säkert redan vet finns Afrikansk svinpest nu i Sverige!
Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftig och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Afrikansk svinpest smittar inte till människa men kan orsaka stor skada bland våra tamgrisar och vildsvin.
Om du har tränat och tävlat i ett område eller i länder där svinpesten sprids, tvätta och torka all utrustning noggrant innan du tar ut den i den svenska naturen. Kläder och skor skall tvättas och torkas luftigt i minst 7 dagar inomhus. Utrustning kan saneras genom att ligga i en bastu, över 60 grader i minst 30 minuter.