Vi står upp för allas rätt att vara med!

Badet i Safiren

Badet i Safiren

BADET I SAFIREN BÖRJAR LÖRDAGEN DEN 14 JANUARI OCH PÅGÅR TILL 29 APRIL

Varje badande  ska själv pricka i sig i badpärmen.

BASSÄNGTID ÄR MELLAN 15.00 OCH 16.00

SAFIRENS REGLER ÄR:

  • Insläpp till omklädningsrum sker 15 min. innan bassängtid.
  • Efter bassängtiden får 30 min. disponeras i omklädningsrummen.

Om frågor finns så kontakta Safirens reception eller Jan-Åke på 0704060789